ផលិតផល

 • POTASSIUM BICARBONATE/E501

  ប៉ូលីសប៊ីប៊ីការ៉ាណូអេ / អ៊ី ៥០១

  ជំនួសសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតដូចជាម្សៅនំនំកុម្មង់នំភ្នាក់ងារដុតនំភ្នាក់ងារ។
  deacidifying កែប្រែ pH និងបន្ថយអាសុីត,
  បន្ថែមទៅក្នុង wort ឬស្រាវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកអាស៊ីត tartaric និងផលិតប៉ូតាស្យូមប៊ីតដែលត្រូវបានរំលាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
  បញ្ចូលក្នុងចំណីគោដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មទឹកដោះគោ
  ថ្នាក់បច្ចេកទេសអាចត្រូវបានគេប្រើជាជីស្លឹកឈើជី potash ។